Informācija par izdevniecību

Apgāds "Mansards" grāmatniecībā veiksmīgi darbojas kopš 2004. gada. Pārsvarā izdod oriģinālliteratūru – latviešu jaunāko dzeju, mūsdienu prozu, kultūrvēsturiski nozīmīgus biogrāfiskus darbus un klasiķu darbu apkopojumus. Aktuālāko 20. un 21. gadsimta Eiropas dzejā un prozā meistarīgos tulkojumos izceļ daudzu autoru, tostarp Nobela prēmijas laureātu, darbus.

Vēsture

Apgāds "Mansards" juridiski dibināts 2004. gada rudenī, 2005. gada martā iznāca pirmā grāmata – Zigmunda Skujiņa Rakstu pirmais sējums.