Informācija par izdevniecību

Apgāds Mansards grāmatniecībā veiksmīgi darbojas kopš 2004. gada. Pārsvarā tā ir oriģinālliteratūra – latviešu jaunākā dzeja, mūsdienu proza, kultūrvēsturiski nozīmīgi biogrāfiski darbi un klasiķu darbu apkopojumi. Aktuālāko 20. un 21. gadsimta Eiropas dzejā un prozā meistarīgos tulkojumos izceļ daudzu autoru, tostarp Nobela prēmijas laureātu darbus.

Vēsture

Apgāds "Mansards" juridiski dibināts 2004. gada rudenī, 2005. gada martā iznāca pirmā grāmata – Zigmunda Skujiņa Rakstu pirmais sējums.