SIA Apgāds Mansards pirkuma noteikumi

SIA Apgāds Mansards (apgāds) izdevumus var iegādāties interneta adresē www.apgadsmansards.lv.

Pirkuma noformēšana:

izvēlieties interesējošos izdevumus un ievietojiet tos groziņā;
ievadiet klienta informāciju - adresi, telefonu, e-pastu un vārdu - lai varam identificēt pasūtījumu, piegādāt pirkumu vai sazināties ar Jums nepieciešamības gadījumā;
apstipriniet un apmaksājiet pasūtījumu.

Reģistrācijas datu ievade:

reģistrācijas dati ievadāmi latviešu valodā ar mīkstinājuma un garumzīmēm;
ielas nosaukums ievadāms pilniem vārdiem, bez saīsinājumiem;
klients ir atbildīgs par pieprasītās informācijas pilnīgu un korektu ievadīšanu;

Pasūtījuma apmaksa:

pasūtījumu var apmaksāt izmantojot Swedbank internetbanku vai saņemot rēķinu pa e-pastu un apmaksājot to ar bankas pārskaitījumu;

Piegāde:

pasūtījuma piegāde tiek veikta, izmantojot VAS Latvijas Pasts pakalpojumus. Pasūtījums tiks nosūtīts uzreiz pēc pirkuma apmaksas un piegādāts dažu dienu laikā.
pasūtījuma piegāde tiek veikta, izmantojot arī kurjera pakalpojumus. Pasūtījums, pirms tam sazinoties ar pircēju un vienojoties par piegādes laiku, tiks piegādāts nākamajā darba dienā pēc pirkuma apmaksas.

Pasūtījuma atteikšana:

atcelt pasūtījumu var pa  e-pastu info@apgadsmansards.lv) ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas un ne vēlāk, kā tikusi veikta pasūtījuma nogādāšana nosūtīšanai Latvijas Pastā. Atsakot pasūtījumu, jānorāda pasūtījuma dati: pasūtītāja vārds/nosaukums, pasūtītie atsakāmie izdevumi, pasūtījuma datums;
pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju par vispār nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu – nedēļas vai divu nedēļu izdevumam piecu dienu laikā.

Pasūtījuma atdošana:

pircējam, vienojoties ar apgādu, ir tiesības atdot pasūtīto izdevumu un saņemt pa pirkumu samaksāto summu, ja viņu neapmierina tā kvalitāte (brāķis vai bojāts izdevums).

Pasūtītāja datu izmantošana:

Apgāds nenodos, neizīrēs un nepārdos jūsu datus nekādām trešajām personām. Piegādes vajadzībām, apgādam ir tiesības norādīt Jūsu datus piegādātājam. Apgāds drīkst izmantot Jūsu datus pasūtījuma precizēšanai vai ar pasūtījumu saistītai komunikācijai ar Jums.

Noteikumu/līguma pieejamība

Šo noteikumu teksts pakalpojuma saņēmējam ir pieejams internetā http://www.apgadsmansards.lv/lv/noteikumi/, latviešu valodā.

Rēķina dokumentu sagatavošana

puses vienojas, ka laika un līdzekļu taupības dēļ rēķins, ja nepieciešams, tiek sagatavots pēc pieprasījuma un piegādāts elektroniski, un ir derīgs bez paraksta.

Informācija atjaunota: 2017. gada 21. augustā