Iznāk otrā grāmatu Latvijas mutvārdu vēstures sērijā - “Pārcēlāji”

Autori: Ēriks Tomsons, Pēteris Jansons, Laimonis Pētersons

Sastādītāja Māra Zirnīte

Izdošanai sagatavoja: Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts”; LU Filozofijas un socioloģijas institūts;

Izdevējs “Mansards”  

Grāmatā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā pasaules kara  beigu posma. Būdami Latvijas valsts vienaudži, Pēteris Jansons, Laimonis Pētersons, Ēriks Tomsons, jaunu cilvēku aizrautībā glāba Latvijas iedzīvotājus no otrreizējās padomju okupācijas. Ilgu laiku par viņiem nekas netika dzirdēts. Latvijas Centrālās padomes uzdevumā viņi darbojās nelegāli un bieži palika nezināmi pat laivās pārceltajiem. Tikai mūža otrajā pusē viņi  beidzot varēja uzticēt atklātībai savus  neparastos dzīvesstāstus– kā Latvijā, tā Zviedrijā. Arī Zviedrijā nācās ievērot noilgumu informācijai par nelegālajiem laivu braucieniem no Baltijas.

Atmiņās skarti daudz mazpazīstami notikumi, fakti un detaļas.  To papildina zinātniskie komentāri. Ievads, pēcvārds un personu rādītājs paver plašāku ieskatu  laikmetā, notikumos un tajos iesaistītajās personās. Grāmata adresēta visām paaudzēm, bet īpaši – jauniešiem, kurus saista  bezbailīgo dzīves mēraukla.

Atpakaļ pie jaunumiem