Izdots dainu krājums angļu valodā

Apgāds "Mansards" izdevis dainu krājumu angļu valodā, kura autore ir Ieva Auziņa Szentivanyi, savukārt grāmatas mākslinieks – Zigmunds Lapsa.
Dainu izlase Ievas Auziņas Szentivanyi sakārtojumā un interpretācijā (viņa arī komentāru autore) pirmo reizi tik plašā apjomā piedāvā ieskatu latviešu tautas vērtību sistēmā.
Dainas apkopotas 12 nodaļās: Ancient Latvian Wisdom, Mother Dearest, The Role of Fathers, Virtues – or Lack Thereof, The Gift of Work and Song, Choosing a Spouse, "Deargod", Love and Marriage, Love of Homeland, The Misery of Serfdom, At the End of Life, Character Sketches, Short Short Stories, raksturojpt senā latvieša dzīves ritumu, nozīmīgākos notikumus, arī asprātību un humoru.
Dainas grāmatā publicētas paralēli latviešu un angļu valodā ar plašiem komentāriem angļu valodā, skaidrojot dainās minētās reālijas un paradumus. 

Atpakaļ pie jaunumiem