Homo-Natura alteritas

Filozofija un māksla 2015–2018. La philosophie et l’art 2015–2018

Autors
Bernārs Sordē
Izdevējs
Apgāds Mansards
Gads
2019
Dizains
Zigmunds Lapsa
ISBN
978-9934-12-217-0
Lappušu skaits
176
Iesējums
aplīmētas papes vāka bloka izmēra sējums
Tulkotājs
Kristīne Našeniece
Izmēri
245x210
18,90 € Ielikt grozā

Par grāmatu

Kas nosaka sabiedrības nākotni? Vai tās ir institūcijas, vai politiķi? Vai mūsu attieksme pret cilvēku? Kā mēs uztveram sevi un citus? Kā Homo faber, Homo economicus, kas vēlas menedžeriski pakļaut un izrīkot citus? Vai spējam iedomāties sevi kā Homo-Natura alteritas – kā “ārstus”, kalpojot citiem un aizstāvot citus; esot līdzvērtīgās, nevis antropocentriskās attiecībās ar dabu? Vai sabiedrībai ir nākotne Sistēmā, kas zaudējusi jēgu naudas dēļ un vairo tikai un vienīgi egoismu? Kā pāriet no brutālas savstarpējās atkarības pasaulē uz solidāru līdzāspastāvēšanu? Par ko liecina “migrācijas viļņi” un kā tie maina pasauli un mūsu domāšanu? Kurp ved sabiedrības digitalizācija un vai to maz var uzskatīt par revolucionāru? Varbūt īstā revolūcija pasaulē ir “kopādzīvošanas revolūcija” – jaunu dzīves formu, autonomijā, solidaritātē un vienlīdzībā balstītu līdzāspastāvēšanas modeļu meklējumi, kas garantētu mieru?

Šie ir jautājumi, ko Bernārs Sordē apskata savā jaunākajā grāmatā “Homo-Natura alteritas. Filozofija un māksla 2015–2018”. Grāmatai ir trīs daļas: pirmajā autors piedāvā jaunu skatījumu uz cilvēku un dabu – Homo-Natura alteritas, kas aicina pārkārtot pasauli pēc Mīlestības likuma un ko var pielīdzināt jaunai kristoloģijai. Otrajā daļā Bernārs Sordē apskata migrācijas fenomenu, tā potenciālu mainīt pasauli, padarot to vienlīdzīgāku un mierpilnāku; divpadsmit otrajā daļā ietvertās esejas radītas paralēli divpadsmit Bernāra Sordē lielformāta gleznām sērijā “Veltījums migrantiem”; grāmatā ir ietvertas gleznu reprodukcijas. Trešajā daļā autors izklāsta savu skatījumu uz sadarbību, kas vērsta uz mieru pasaulē, apskata pāreju no brutālas savstarpējās atkarības pasaulē uz solidāru līdzāspastāvēšanu un aicina uz kolektīvo iztēli, kas nepieciešama Eiropas atjaunotnei. Grāmatā turpinās jau iepriekšējos darbos aizsāktais Bernāra Sordē dialogs ar fotogrāfu Juri Kalniņu – grāmatā ietvertas divpadsmit Jura Kalniņa fotogrāfijas. Grāmatas ievadu sarakstījis 12. Saeimas deputāts, kontemplācijas skolotājs Ilmārs Latkovskis. Grāmata ir divās valodās – latviski un franciski. Grāmatas latviešu valodas redaktore – Astra Feldmane. No franču valodas latviešu valodā Bernāra Sordē domas tulkojusi Kristīne Našeniece. Grāmatas izdošanu atbalsta Latvijas Universitāte, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Francijas Institūts Rīgā.

Bernārs Sordē (1942) ir kibernētiķis, nākotnes pētnieks, pasniedzējs un mākslinieks. Aktīvi pievērsies rakstniecībai no 2006. gada. Pirms tam sniedzis padomus Latvijai saistībā ar iestāšanos Eiropas Savienībā, vadījis vienu no šobrīd Eiropā lielākajiem farmācijas uzņēmumiem, nodarbojies ar pētniecību Francijas indikatīvās plānošanas institūcijās. Iznākušas grāmatas Latvijā un Francijā, kurās apskatīta Eiropas un globalizācijas nākotne. Latvijā notikušas vairākas Bernāra Sordē gleznu, akvareļu un instalāciju personālizstādes. Kopā ar Latvijas māksliniekiem radīts intelektuālo meditāciju “Da.zA” cikls.

 

* * *

Face à une bifurcation numérique des sociétés humaines [1], au Système anti-société qui perd son sens avec l’argent et ne peut encourager que l’égoïsme, face à l’entre-esclavage et l’inter-colonisation en interdépendance brutale et barbare dans le monde, face au managérial qui inspire l’autoritarisme… l’homme risque de sombrer, de vivre une mutation létale [2] – s’il n’opère pas une mutation de libération dans l’altérité, dans l’Homo-Natura alteritas.

L’avenir de nos sociétés dépend de notre vision de l’homme, plus que des structures ou institutions. Celle de l’Homo-Natura alteritas en est une nouvelle. Elle invite à la dignification de l’homme, à la prise en compte de l’Autre, aux valeurs d’égalité, d’autonomie, de solidarité complémentaires de celles d’espérance [3] et de responsabilité [4], au partage et à la dé-privatisation, à l’ouverture des esprits, des migrations... Tout homme, tel un médecin, voire même un politicien, doit être au service des autres. La nature ayant la même logique que l’homme en alteritas, les stratégies de l’évolution sont en interaction.

L’Homo-Natura alteritas, telle une nouvelle christologie, invite à l’intro-révolution généralisable partout, y compris dans les Églises. La dé-financiarisation, le dés-inégalitaire, la dé-hiérarchisation constituent les conditions premières à réaliser. Celles-ci l’étaient déjà au temps du Christ de l’histoire, a fortiori elles le sont présentement. L’Homo-Natura alteritas invite à reconfigurer le monde à l’Amour.

La nouvelle vision de l’homme se déploie à travers les migrations, dans douze tableaux « Hommage aux migrants » et douze réflexions philosophiques. C’est le Fils de l’homme qui se reconnait en migrants – pour transformer le monde. Ce sont les migrations qui donnent à l’Europe sa dimension monde. De par son colonialisme, elle regroupe les émanations du monde entier et par cela elle est missionnée pour l’entente des populations et l’avenir du monde.   

Le passage de l’Homo sapiens, de l’Homo faber à l’Homo-Natura alteritas, d’une interdépendance brutale et barbare à une interdépendance solidaire dans le monde constitue une révolution du vivre ensemble, une condition nécessaire à l’instauration d’une culture de la paix, d’une Vraie Paix.

Le livre de Bernard Sordet – « Homo-Natura alteritas. Philosophie et art 2015–2018 » – contient trois parties. La première traite d’une nouvelle vision de l’homme et de la nature – celle d’Homo-Natura alteritas – telle une nouvelle christologie, invitant à reconfigurer le monde à l’Amour. La deuxième partie porte le regard sur la migration et son potentiel de transformer le monde, d’apporter plus d’égalitaire et de paix. Les douze réflexions philosophiques de la deuxième partie se font l’écho des douze tableaux de Bernard Sordet dans la série « Hommage aux migrants » (le livre contient les reproductions des tableaux). La troisième partie traite de la vision sur la coopération pour la paix dans le monde, du passage de l’interdépendance brutale à une interdépendance solidaire dans le monde ; elle invite à l’imaginaire collectif pour le renouveau de l’Europe. « Homo-Natura alteritas. Philosophie et art 2015–2018 » poursuit le dialogue entamé précédemment (cf. « Iespējamā Eiropa » (L’Europe probable), Éd. Mansards, 2014) avec le photographe Juris Kalniņš – douze photographies de Juris Kalniņš figurent dans ce livre. Le livre est bilingue – en letton et en français. Son édition est soutenue par l’Université de Lettonie, la Représentation de la Commission européenne en Lettonie et l’Institut français de Lettonie.

Bernard Sordet (1942) est cybernéticien, prospectiviste, enseignant et artiste. Il se consacre entièrement à la réflexion, l’écriture et la peinture depuis 2006. Il a accompagné la Lettonie dans son processus d’accession à l’Union européenne. Il a présidé des sociétés dans les secteurs chimie et biologie, dont Synthélabo, et effectué des études et des recherches à la DATAR, à la DGRST, au Commissariat au plan. Ses livres sur l’avenir de l’Europe et de la globalisation sont publiés en France et en Lettonie. Plusieurs expositions de ses peintures, installations, aquarelles ont vu le jour en Lettonie. Il a créé avec des artistes lettons le cycle des méditations intellectuelles « Da.zA ».

1. Ilya Prigogine. L’homme devant l’incertain. Éd. Odile Jacob, 2001.
2. Jean-Luc Nancy. Phraser la mutation. Interview par Juan Manuel Garrido Wainer. Médiapart, octobre 2015.
3. Ernst Bloch. Le Principe Espérance, t. 1. Gallimard, 1976.
4. Hans Jonas. Le Principe responsabilité. Flammarion, 2013.

 

Mēs iesakām