Māris Čaklais Raksti 1

Autors
Māris Čaklais
Izdevējs
Apgāds Mansards
Gads
2017
Dizains
Zigmunds Lapsa
ISBN
978-9934-12-180-7
Lappušu skaits
967
Iesējums
cietie vāki
Izmēri
193x135
14,90 € Ielikt grozā

Par grāmatu

Grāmatas sastādītāja literatūrzinātniece Dzidra Vārdaune skaidro, ka 1.sējumā iekļauts dzejnieka dzīves agrīnais posms ― bērnība, jaunības gadi, literārās darbības sākums (1960–1973), publicējot arī līdz šim neizdoto dzejoļu krājumu “Gribu pamosties dzīvs”. Pirmo reizi grāmatā lasāmas šajā laikposmā rakstītās Māra Čaklā vēstules Imantam Auziņam, Intai Čaklajai, Knutam Skujeniekam, Veltai Tomai un citiem. Grāmatas redaktors – Jānis Oga, dizaina autors – Zigmunds Lapsa.  Izdevumā foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma un Māra Čaklā mantinieku arhīva.

Pie latviešu kultūras lielākajām vērtībām neapšaubāmi pieder divdesmitā gadsimta sešdesmito, septiņdesmito gadu dzeja. To novērtējot, ir izdoti šā laikposma un turpmāko gadu desmitu izcilāko dzejnieku Raksti vairākos sējumos. Savu gaitu sāk arī Raksti Mārim Čaklajam – talantīgam, savā vienreizīgumā neatkārtojamam, ar spožu intelektu un dziļu, klusinātu emocionalitāti apveltītam dzejniekam. Personībai, kuras bagātais, daudzveidīgais devums ne vien literatūrā, bet visā latviešu kultūrā godam iekļaujas Latvijas simtgadē. Dzejnieks un viņa laiks — tāds ir šo Rakstu vadmotīvs, kam visi sējumi jāapvieno vienotā veselumā. Šai nolūkā Rakstu kārtošanā ievērots hronoloģiskais princips.

Dr. philol. Dzidra Vārdaune (1928) ir literatūrzinātniece. Nozīmīgākie darbi – pētījums – monogrāfija „Traģēdijas žanrs latviešu literatūrā” (1973), grāmata “Prozas žanri” (1991) kopā ar I. Kiršentāli, B. Smilktiņu), sastādījusi un komentējusi J. Raiņa Kopotu rakstu zin. izd. 10. sējumu (1980), variantu 4. sēj. līdzsastādītāja (1983). Līdzautore „Latviešu literatūras vēsture” 2. sēj. (2001) u.c. Publicējusi portretrakstus par Andreju Eglīti, Āriju Elksni, Māri Čaklo, Māru Zālīti, Gunāru Priedi u.c. Ir sastādītāja un komentāru autore Andreja Eglīša Rakstiem (2002).  Māra Čaklā Rakstu 1. sējumā turējusies pie sastādītāja galvenā principa precīzi reģistrēt un komentēt radošās biogrāfijas faktus, Dzidra Vārdaune priekšvārdā raksta: „Taču dzejnieks ir pilnasinīgs cilvēks, un arī personiskā dzīve atstāj dažkārt pat dziļus nospiedumus radošajā darbā. Par to jāraksta grāmata. Jāraksta Māra garīgās būtības pazinējam, viņa dzejiskās dvēseles draugam – domubiedram.”

Māris Čaklais (1940–2003) bija latviešu dzejnieks un publicists. Vairāku simtu dzejas rindu autors, kurš ieskandināts mūzikā – solo, kora, teātra dziesmās. Viņa komponisti ir Pēteris Vasks, Raimonds Pauls, Valdis Zilveris, Ēriks Ķiģelis, Uldis Stabulnieks un citi, bet visbiežāk Imants Kalniņš. “Māra Čaklā nopelni latviešu dzejā un literatūrkritikā, un pārsteidzošā aktivitāte pēdējos gados dod pamatu viņu piepulcināt izcilajiem gara darbiniekiem." – Jānis Stradiņš

Grāmata sakārtota un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Rakstu sakārtotāja un izdevējs pateicas Ilgonim Bērsonam, Gunāram un Ligitai Bīberiem, Ievai Čaklajai, Ingmāram Čaklajam, Imantam Čaklajam, Ievai E. Kalniņai, Andai Kubuliņai, Sigitai Kušnerei, Lalitai Muižniecei, Inesei Paklonei, Jānim Plūmem, Arturam Skutelim un Elīnai Tannei, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rakstniecības un mūzikas muzeja darbiniekiem par sadarbību grāmatas tapšanā. Māra Čaklā Rakstu 1. sējumu meklējiet Latvijas grāmatnīcās, bibliotēkās un apgādā „Mansards”. 

Foto grāmatas atvēršanas svētkiem 13. decembrī LU Akadēmiskajā bibliotēkā. Foto: Māris LAZDĀNS https://www.facebook.com/pg/apgadsMansards/photos/?tab=album&album_id=1572633329489961

Mēs iesakām